Press Release / Current Events

Independence Day

 Ako po ay nakikiisa sa sambayanang Pilipino sa pagdiriwang ng ating ika-120 na Araw ng Kalayaan.
 
Ngayong araw ay ginugunita po natin ang kagitingan ng mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay makamtan lamang natin ang kasarinlan laban sa mahigit tatlong siglong pananakop ng mga Kastila.
 
Sa kasalukuyan, nawa ay makamtam natin ang kalayaan mula sa kahirapan at hindi kanais-nais na kalagayan ng paggawa.
 
Tayo po sa Senado ay patuloy na kumikilos upang makalaya ang ating mga manggagawa mula sa gapos ng pangaabuso sa paggawa katulad ng ‘endo’ at tanikala ng mapanganib na lugar ng paggawa.
 
Sa gabay ng ating Panginoong Diyos, sama-sama po tayong maging modernong bayani - magsikap at magtulungan para sa kapakanan ng kapwa natin Pilipino at kaunlaran ng ating Inang Bayan. 
 
Isang mapagpala at maligayang Araw ng Kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas!