Press Release / Current Events

Christmas and New Year Message

 

Amidst the challenges our nation faced over the past year, we are grateful for all the tremendous opportunities that God Almighty has bestowed on the Filipino people.
 
This holiday season, I pray for unity and peace in our nation and may the birth of our Lord Jesus Christ bring new hope for the Philippines.
 
I wish you and your family a blessed Christmas and a Happy New Year!
 
 
God bless us all!
 
============
(Tagalog version)
 
Sa gitna po ng mga pagsubok sa ating bayan sa nakalipas na taon, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng oportunidad na nagdala ng masayang pagbabago sa sambayanang Pilipino.
 
Ngayong Pasko, dalangin ko po ang pagkakaisa at kapayapaan sa ating bansa. Nawa’y magdala ang pagsilang ng ating Panginoong Hesu Kristo ng bagong pag-asa sa ating mamamayan.
 
Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon po sa inyong lahat!
 
 
Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon!